Na'fent... Competició

Dia 20 de setembre de 2020.
Dia 27 de setembre de 2020.
CENTRE HÍPIC DEL CATLLAR
CENTRE HÍPIC ESPARRAGUERA
Dia 11 d'octubre de 2020.
OPEN SPORTS CLUB
Dia 15 de novembre de 2020.

SUSPENDIDO! SUSPÈS!

SUSPENDIDO! SUSPÈS!